IEEE
Loading...
Work in Progresss
IEEE
Awards & Recognition Committee

Announcements

مهلت ارسال مدارک تا 30 شهریور ماه 1399 

مدارک خود را به ایمیل office@ieee.org.ir  ارسال فرمایید

 

اعضاي محترم بخش ايران

باسلام

به آگاهي مي رسد که IEEE بخش ايران در نظر دارد هرسال دوجايزه دررشته مهندسي برق و کامپيوتررابه موارد زير:

 اختصاص دهد. اين جوايز براسـاس خوداظهاري و يا نامزد شدن توسط سايرين و با توجه به آييـن نامه مصـوب IEEEبخش ايران اعطا مي شود. اين آيين نامه و فرم هاي ذيربط در تارنماي ieee.org.ir/awards در دسترسند.

در ضمن به اطلاع مي‌رساند که هر داوطلب فقط در يک عنوان مي‌تواند نامزد شود. هم چنين اگر داوطلبي در سال هاي قبل در يک عنوان جايزه گرفته باشد نمي تواند مجدداً در آن عنوان داوطلب شود.

پيشاپيش از همکاري داوطلبان در تکميل دقيق و به موقع فرم­ها سپاسگزاري مي شود.

با تقديم احترام

هادي مرادي

رئيس بخش ايران IEEE

************************************************************

لینک ورود به سامانه
http://awards.ieee.org.ir

لینک دانلود فرم‌ها

اعضای محترم بخش ایران IEEE

با عرض سلام
همچون سال های گذشته، بخش ایران IEEE درنظر دارد جوایزی با عناوین ذیل جهت ارج نهادن به تلاش های پیشکسوتان، پژوهشگران و دانشجویان در راستای ارتقا جایگاه علمی و صنعتی رشته مهندسی برق کشور، اعطا کند:

1- استاد پیشکسوت در امر آموزش (دانلود فرم)
2- استاد پیشکسوت در امر پژوهش
3- زنان در مهندسی ( فرم معرفی نامه به آدرس Office@ieee.org.ir ارسال شود) 
     – آیین نامه جایزه زنان در مهندسی
     – آیین نامه جایزه زنان در مهندسی
     – فرم اعلام نامزدی جایزه زنان
4- آموزش و پژوهش رده جوانان 
     – آیین نامه رده جوانامتیازهای آموزشی مورد استناد در اعطای جایزه پژوهشگر جوان
5- پروژه تخصصی وپایان نامه کارشناسی ارشد رساله برگزیده دکترا (از طریق مشاورین دانشگاهها ارسال گردد) 
     – آئین نامه انتخاب پروژه تخصصی / پایان نامه/ رساله برتر دانشـجویی 
     – فرم رساله دکترا
     – فرم پروژه دانشجویی
     – فرم پایان نامه کارشناسی ارشد      

6- شاخه دانشجویی برگزیده
7- شاخه های دانشجویی قابل تقدیر
8- مشاور برگزیده دانشجویی

و همچنین سه جایزه

9-آموزشی استاد پرویز جبه دار مارالانی (در زمینه آموزش مهندسی برق)
10-پژوهشی استاد محمد حکاک (در زمینه مخابرات)
11-پژوهشی استادکارو لوکس (در زمینه کنترل و سیستم های هوشمند)

به اطلاع علاقمندان می‌رساند که مهلت نامزدی (به صورت خوداظهاری برای جوایز بند 4 تا 8)، روزچهارشنبه مورخ 20  آذر ماه 1398 است و مدارک داوطلبان به صورت الکترونیک و از طریق وب سایت http://awards.ieee.org.ir ویا ایمیل  دریافت می شوند.

در ضمن به اطلاع می‌رساند که هر داوطلب فقط در یک عنوان می‌تواند نامزد شود. هم چنین اگر داوطلبی در سال های قبل در یک عنوان جایزه گرفته باشد نمی تواند مجدداً در آن عنوان داوطلب شود.

پیشاپیش از همکاری داوطلبان در تکمیل دقیق و به موقع فرم های سپاسگزاری می شود.

شرط اولیه احراز تمامی جوائز عناوین 3 تا 7، داشتن عضویت در انجمن IEEE در موقع دریافت جایزه است.

هم چنین اگر داوطلبی در سال های قبل در یک عنوان موفق به کسب جایزه شده باشد امتیازهای محسوب شده در آن عنوان برای نامزدی عنوان جدید محاسبه نخواهد شد.

با تقدیم احترام
هادی مرادی
 رئیس بخش ایران IEEE

The 11th IEEE Iran Section Award Ceremony

مهلت ارسال مدارک تا 30 شهریور ماه 1399  مدارک خود را به ایمیل office@ieee.org.ir  ارسال فرمایید   اعضاي محترم بخش ايران باسلام به آگاهي مي رسد که IEEE بخش ايران در نظر دارد هرسال دوجايزه دررشته مهندسي برق و کامپيوتررابه موارد زير: مهندس پيشکسوت.آیین نامه انتخاب مهندس پیشکسوت      فرم اعلام نامزدی  کارآفرين برتر.آیین نامه […]

Continue Reading...

The 2017 IEEE Iran Section SAC Awards

مهلت ارسال مدارک تا 30 شهریور ماه 1399  مدارک خود را به ایمیل office@ieee.org.ir  ارسال فرمایید   اعضاي محترم بخش ايران باسلام به آگاهي مي رسد که IEEE بخش ايران در نظر دارد هرسال دوجايزه دررشته مهندسي برق و کامپيوتررابه موارد زير: مهندس پيشکسوت.آیین نامه انتخاب مهندس پیشکسوت      فرم اعلام نامزدی  کارآفرين برتر.آیین نامه […]

Continue Reading...

The 2017 “Women in Engineering Award (WIEA)”

مهلت ارسال مدارک تا 30 شهریور ماه 1399  مدارک خود را به ایمیل office@ieee.org.ir  ارسال فرمایید   اعضاي محترم بخش ايران باسلام به آگاهي مي رسد که IEEE بخش ايران در نظر دارد هرسال دوجايزه دررشته مهندسي برق و کامپيوتررابه موارد زير: مهندس پيشکسوت.آیین نامه انتخاب مهندس پیشکسوت      فرم اعلام نامزدی  کارآفرين برتر.آیین نامه […]

Continue Reading...
loading